1640679990X9642Y.png

Cod: 13718

ISBN: 1584-8892

Editura:

Data aparitiei: 2022

Colectia:

Pagini: 150

Disponibilitate: in stoc

Revista romana de executare silita nr. 1/2021

Autor:

Revista romana de executare silita se adreseaza in primul rand celor ce exercita profesia de executor judecatoresc, dar in aceeași masura și celorlalți practicieni ai dreptului (magistrați, avocați, consilieri juridici), teoreticienilor și, de ce nu, studenților interesați de acest domeniu.

 
Numarul 1 este structurat astfel:

 

  1. Doctrina– cuprinde articole, studii, eseuri despre diferitele instituții din procedura de executare silita, precum și considerații privind aplicarea practica a normelor legislative din domeniu:

 

Natalie FriceroDigitalizarea dreptului și a administrației publice in contextul pandemiei. Digitalizarea procedurilor civile si a cailor de executare

 

Flaviu Muresan, Patricia Oana Vanca – Limitarea dreptului privind suspendarea executarii silite la cererea creditorului. Repere doctrinare si jurisprudentiale

 

Guillaume Payan Impactul digitalizarii asupra executarii fortate: perspective europene

 

Adrian Stoica Cateva considerații privind impactul digitalizarii asupra situației persoanei fizice. Posibilitatea reglementarii unui „domiciliu electronic” in legislația din Romania

  

  1. Recursuri in interesul legii– aduce la cunoștința celor interesați deciziile obligatorii pronunțate in recurs in interesul legii de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, cu incidența asupra domeniului executarii silite, insoțite de note sau comentarii.

 

  1. Decizii ale Curții Constituționale– aduce la cunoștința celor interesați deciziile pronunțate de catre Curtea Constituționala referitoare la excepții de neconstituționalitate a unor prevederi legale din domeniul executarii silite.

 

  1. Practica judiciara – cuprinde spețe relevante din practica instanțelor judecatorești in materia executarii silite, insoțite de comentarii sau note.

 

Revista romana de executare silita nr. 1/2021 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum