1487666882oTyR0.jpg

Cod: 9740

ISBN: 1584-889201604

Editura:

Data aparitiei: 2017

Colectia:

Pagini: 200

Disponibilitate: in stoc

Revista romana de executare silita nr. 4/2016

Autor:

Revista romana de executare silita, revista deja cu traditie (este in anul XIII de la aparitie), se prezinta sub o forma noua, deosebit de atragatoare si atent ingrijita de redactori.

Revista romana de executare silita se adreseaza in primul rand celor ce exercita profesia de executor judecatoresc, dar in aceeasi masura si celorlalti practicieni ai dreptului (magistrati, avocati, consilieri juridici), teoreticienilor si, de ce nu, studentilor interesati de acest domeniu.

Numarul 4 este structurat in sapte sectiuni:
1. Doctrina – cuprinzand articole, studii, eseuri despre diferitele institutii din procedura de executare silita, precum si consideratii privind aplicarea practica a normelor legislative din domeniu:
- Emilia Lucia Catana – Particularitati ale executarii hotararilor judecatoresti pronuntate in contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 si ale Legii nr. 101/2016
- Dan-Adrian Dotiu – Caracterul executoriu al contractului de fiducie
- Oliviu Puie – Aspecte privitoare la executarea silita a contractului de locatiune, a creantelor (chirii sau arenzi), precum si a fructelor neculese si a recoltelor prinse in radacini derivate din contractul de locatiune si contractul de arendare ca varietate a contractului de locatiune
- Roxana Maria Roba – Consideratii privind executarea silita in cazul cesiunii creantelor izvorate din contractele de credit
2. CEDO – analize, comentarii, jurisprudenta – rubrica ce cuprinde prezentarea unei teme de interes pentru executarea silita din dreptul national prin raportare la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului:
- Razvan Anghel – Continuarea procedurii de executare silita imobiliara desi debitul a fost achitat inainte de data transferului dreptului de proprietate la adjudecatarul care are si calitatea de creditor. Incalcarea art. 1 din Primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Mindek c. Croatiei
- Roxana Stanciu – Cauza Parohia Greco-Catolica Pesceana si altii c. Romaniei – Cererea nr. 35839/07
- Roxana Stanciu – Cauza FIN.CO.GE.RO SpA c. Romaniei – Cererea nr. 42556/13
3. Drept comparat – rubrica ce cuprinde un articol care dezbate o problema teoretica sau practica din legislatia statelor straine:
- Ioan Les, Eugen Huruba – Codul mondial de executare silita, comentariu pe articole 4. Recursuri in interesul legii – aduce la cunostinta celor interesati deciziile obligatorii pronuntate in recurs in interesul legii de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu incidenta asupra domeniului executarii silite, insotite de note sau comentarii.
5. Hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cuprinde prezentarea deciziilor pronuntate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la dezlegarea unor probleme de drept de a caror lamurire depinde solutionarea pe fond a unor cauze, cu relevanta in domeniul executarii silite, insotite de note sau comentarii.
6. Decizii ale Curtii Constitutionale – aduce la cunostinta celor interesati deciziile pronuntate de catre Curtea Constitutionala referitoare la exceptii de neconstitutionalitate a unor prevederi legale din domeniului executarii silite.
7. Practica judiciara – cuprinzand spete relevante din practica instantelor judecatoresti in materia executarii silite, insotite de comentarii sau note:
- Bunuri mobile de uz personal. Sechestru in vederea acoperirii cheltuielilor de executare
- Evacuarea din imobile cu destinatia de locuinta. Legalitate – nota de inspector judiciar dr. Ioan Garbulet
- Exceptia prematuritatii executarii silite. Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite. Onorariul executorului judecatoresc in cazul unor obligatii diferite dispuse prin titlu executoriu
- Executarea silita a obligatiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecatoresc si al avocatului. Calitatea procesuala a executorului judecatoresc
- Mentiunile necesare din procesul-verbal de granituire intocmit in cadrul executarii silite. Sanctiunea incidenta
- Termen de gratie. Esalonarea platii sumei recunoscute prin hotarare judecatoreasca. Drepturi de natura salariala. Inaplicabilitatea art. 2 si art. 6 alin. (2)-(5) din O.G. nr. 22/2002 – comentariu de judecator Mihail Stanescu-Sas
- Titlu executoriu referitor la obligatia de granituire a unor imobile. Modul de suportare a cheltuielilor de executare

Revista romana de executare silita nr. 4/2016 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum