Procesul de peer-review este o etapă esențială în păstrarea calității științifice a produselor editoriale. Acest proces complex poate fi considerat „motorul” întregii acțiuni de editare a unui produs în cadrul Editurii Universul Juridic.

Cele două tipuri de peer-review desfașurate în cadrul editurii Universul Juridic sunt:

Peer-review - procesul prin care autorul unei lucrări supune lucrarea sa spre recenzare altor colegi, cercetători științifici, conducători de doctorate sau cadre universitare renumite din același domeniu de expertiză, atât referenții, cât și autorul cunoscând identitatea persoanelor care fac referatul/recenzia. O altă modalitate în cadrul acestui proces de evaluare constă în propunerea pe care Editura o face autorului privind doi referenți externi din domeniu, aceștia din urmă fiind menționați și pe lucrare în calitate de referenți științifici.

Editura invită, în principal, autorii să propună ei înșiși referenții de specialitate odată cu depunerea lucrării spre publicare. Opiniile referenților propuși de autori vor fi analizate de către directorul editorial sau, în lipsă, de către redactorul șef al Editurii și de către coordonatorul colecției, lucrarea urmând a fi trimisă implicit la doi referenți externi pe domeniul respectiv pentru evaluare. Referatele trebuie să coincidă pentru ca lucrarea să fie publicată, această analiză urmând a fi realizată de către directorul editorial sau, în lipsă, de către redactorul șef al Editurii.

Blind peer-review este procesul de evaluare a calității științifice a unei lucrări, în care recenzorul cunoaște identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea recenzorului. Evaluatorii care participă la această acțiune provin din medii științifice și academice cât mai variate, din aceleași arii de expertiză sau din arii de expertiză conexe cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare. În cazul lucrărilor interdisciplinare, evaluatorii vor fi din medii științifice și academice corespondente disciplinelor vizate de respectivele lucrări. Corespondența dintre recenzori și autori este intermediată de editor.

Procesul de blind peer-review se face cu referenți externi, personalități ale vieții științifice și culturale din domeniul juridic.

Lucrările sunt primite pe email-ul editurii, de către directorul editorial/redactorul șef al Editurii, sunt analizate în redacție pentru a vedea dacă manuscrisele corespund categoriei editoriale indicate de către autor, dacă respectă calitatea editorială, urmând ca autorul să fie înștiințat că în termen de 30 de zile va primi răspuns din partea redacției referitor la publicarea lucrării sale.

Evaluarea este realizată după următoarele criterii:

- subiectul științific tratat să fie de actualitate, să conțină elemente de noutate, originale, corespunzătoare standardelor și tematicii domeniului ales;

- conținutul științific al materialului să fie substanțial;

- argumentarea științifică a ideilor să fie logică, coerentă;

- sursele bibliografice, notele de subsol să fie relevante și utilizate corect;

- citarea literaturii de specialitate trebuie să fie corectă;

- claritatea, concizia și acuratețea textului;

- lipsa erorilor, conceptelor greșite și a ambiguităților;

- stilul concis și elevat;

- manuscrisul să contribuie la dezvoltarea teoriei în domeniu;

- concluziile manuscrisului să concorde cu obiectivul acestuia.

În funcție de tematica lucrării și a colecției din care va face parte, împreună cu coordonatorul colecției - dacă există - se stabilesc cei doi referenți externi la care va fi trimisă lucrarea pentru evaluare/recenzare. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare și va transmite observațiile către directorul editorial/redactorul șef.

Referenții desemnați vor evalua lucrarea individual, după următoarele cinci criterii: originalitate, neconformități, valoare științifică, calitatea lucrării științifice și actualitatea temei abordate. Aceștia vor întocmi referatele în baza formularelor de recenzie specifice, puse la dispoziție pe site-ul editurii, iar mai apoi vor trimite câte un referat care va conține aprecieri cu privire la valoarea științifică a lucrarii, pe adresa editurii. Dacă este cazul, aceștia pot formula inclusiv recomandări.

Directorul editorial/redactorul șef al Editurii preia referatele, iar dacă ambele sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă și deci nepublicată la Editura Universul Juridic. În situația în care unul dintre referate este favorabil, iar celălalt este nefavorabil, se va apela la un al treilea referent. Dacă și cel de-al treilea referat este nefavorabil, lucrarea va fi respinsă. În situația inversă, lucrarea va fi aprobată luându-se în calcul eventuale recomandări.

Lucrarea va primi unul dintre calificativele: acceptată la publicare/acceptată la publicare, dar cu modificări/respinsă.

Directorul editorial/redactorul șef va transmite autorului decizia referenților și, în cazul în care aceștia au convenit asupra acceptării spre publicare, dar recomandă modificări ale textului, acesta este trimis înapoi autorului pentru a efectua modificări.

În cazul în care lucrarea este acceptată cu modificări, pot fi distinse două scenarii:
a. aplicarea observațiilor în lucrare este la alegerea autorului;
b. se solicită autorului respectarea strictă a observațiilor.

După ce modificările solicitate sunt realizate, lucrarea se retrimite acelorași referenți, pentru a transmite Editurii decizia finală.

 

 

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM