Regulament

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea „UNIVERSUL JURIDIC” şi, după caz, a altor părţi. Folosirea conţinutului fără acordul „UNIVERSUL JURIDIC” sau al proprietarilor de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Mărci înregistrate

Denumirea „UNIVERSUL JURIDIC”, sub orice formă ar apărea în site, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale Editurii „UNIVERSUL JURIDIC”. Ele pot fi utilizate numai cu acordul „UNIVERSUL JURIDIC” şi numai în legătura cu produse sau servicii „UNIVERSUL JURIDIC”. Utilizarea altor mărci înregistrate afişate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

Confidenţialitate

Dacă utilizaţi site-ul, se presupune că sunteţi de acord ca „UNIVERSUL JURIDIC” să poată înregistra şi stoca informaţii despre dvs., obţinute cu acordul dvs. prealabil, şi le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre şi al promovării produselor „UNIVERSUL JURIDIC”. Aceste informaţii, dar nu şi datele dvs. de identitate (nume, adresă fizică şi de e-mail, nr. de telefon etc.), pot fi puse la dispoziţia unor terţe părţi în scopul identificării unor soluţii de îmbunătăţire a serviciilor pe care vi le oferă „UNIVERSUL JURIDIC” (studii statistice, studii de piaţă etc.). Fac excepţie cazurile în care dezvăluirea identităţii dvs. este necesară în scopul respectării şi aplicării legii.

Utilizarea informaţiilor personale

Informaţiile despre dvs. pot fi folosite de „UNIVERSUL JURIDIC” doar în scopul comercializării produselor oferite, de exemplu pentru:

  • - procesarea comenzilor sau cererilor dvs.
  • - verificarea creditului şi a cheltuielilor (cu excepţia cazului în care există o înţelegere prealabilă în acest sens)
  • - oferte de produse
  • - facturare
  • - soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dvs.
  • - realizarea unor studii de piaţă şi de produs şi marketingul produselor, al serviciilor „UNIVERSUL JURIDIC” şi al serviciilor furnizorilor, partenerilor şi distribuitorilor săi
  • - contactarea prin poştă sau prin oricare alte mijloace în legătură cu produsele oferite de „UNIVERSUL JURIDIC”  sau cu produse oferite de parteneri sau furnizori ai „UNIVERSUL JURIDIC” care prezintă, în opinia noastră, interes pentru dvs.
  • - înregistrarea dvs. în vederea acordării de reduceri, bonusuri, credite etc.

Limitarea responsabilităţii

„UNIVERSUL JURIDIC” şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat, în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Deşi face toate eforturile în acest sens, „UNIVERSUL JURIDIC” nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi (inclusiv disponibilitatea cărţilor şi altor produse prezentate în site).

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

Modificări

„UNIVERSUL JURIDIC” îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs. sunt permanent în siguranţă.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg