Ciobanu Alexandru-Sorin

Picture

Lector universitar (Departamentul de drept public, disciplinele„Drept administrativ” şi „Contencios administrativ”)

Studii:
Doctorat în domeniul „Drept”–tezăcu titlul „Principiile aplicabile domeniului public în România şi în Franţa”, susţinută public în noiembrie 2011 (titlul de doctor acordat cu distincţia „summa cum laudae”)
Cursuri postuniversitare de „Drept privat”, Universitatea din Bucureşti (2003) „Cursulde Federalism, Descentralizare şi Bună Guvernare”organizat de Institutul de Federalism din Fribourg, Elveţia (absolvit cu «Diplomă de calitate» în 2002)
Cursurile de licenţă (cursuri de zi) ale Facultatăţii de Drept -Universitatea din Bucureşti (absolvite în 2001)

Activitate didactică şi academică:
Din octombrie 2008:Lector universitar (titular al cursurilor de “Drept administrativ” şi “Contencios administrativ”)
Octombrie 2004 -octombrie 2008:Asistent universitar în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept –Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept administrative”
Februarie 2002 -octombrie 2004:Preparator universitar în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept –Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept administrativ;

Organizaţii profesionale:
Din ianuarie 2002 : avocat –membru al Baroului Bucureşti
Din mai 2002: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative “ Paul Negulescu”
Din 2007: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative şi Drept Public al României.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM