Macovei Codrin

Picture

Studii:
- absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2000);
- doctor în drept, cu teza intitulată „Unificarea Reglementării Contractelor în Dreptul European”, susținută sub coordonarea prof. dr. emerit M.V. Jakotă (2005).

Activitate profesională:
- cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (2001-prezent);
- avocat în Baroul Iași, UNNPR (2000-2009);
- notar public în Camera Notarilor Publici Iași, UNNPR (2009-prezent).

Publicaţii:
- Admitere în magistratură și avocatură, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; Ghidul candidatului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, ed. 1, 2012, şi ed. a 2-a, revizuită 2014; Repere ale activității biroului notarial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, Dreptul european al contractelor – modernizarea normelor de drept conflictual, ed. a 2-a, adăugită, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2008; Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006; Drept succesoral – moştenirea legală, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2006; Contracte civile, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2005, vol. I şi vol. II; Dreptul european al contractelor – modernizarea normelor de drept conflictual, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2005; Unificarea dreptului contractelor – o perspectivă europeană, Ed. Junimea, Iaşi, 2005; ultimele articole: Uber, contractul de antrepriză și călătoria în timp; O privire succesoral-memorială asupra conturilor de pe rețelele de socializare, ambele în Analele UAIC, Tomul LXIII, Științe juridice, 2017, nr. II.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM