Coca George

Picture

Studii:

Licenţiat în drept (1991, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti); Academia de Înalte Studii Militare (1992-1994); doctor în drept din 2009.

Activitatea:

Avocat, din 2006 face parte din Baroul Bucureşti; cadru didactic universitar (conferenţiar universitar dr.), titular al cursului de Instituţii de drept procesual penal la Facultatea de Drept a Universităţii Spiru Haret.

Publicaţii:

A publicat numeroase articole în revistele de specialitate.
Dintre lucrările publicate, menţionăm:
- Categorii adiacente noțiunii de interes, Ed. Centrul Tehnic Editorial al Armatei, 2007
- Interesul juridic, Ed. Centrul Tehnic Editorial al Armatei, 2007
- Marile curente ale filozofiei dreptului despre interesul juridic și voința juridică ca esență a dreptului, Ed. Centrul Tehnic Editorial al Armatei, 2007
- Instituții de drept procesual penal, vol. I, Partea generală, Ed. Wolters Kluwer, 2010
- Acţiunea civilă în procesul penal exercitată de unitățile spitalicești. Ghid de recuperare a cheltuielilor de spitalizare, Ed. Universul Juridic, 2011
- Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 2011
- Dreptul administrativ al bunurilor, Editura Universul Juridic 2011
- Procedura penală, Ed. Universul Juridic, 2012
- Elemente de drept procesual penal. Explicații teoretice și jurisprudență, Ed. Fundația România de Mâine, 2012
- Procedura penală. Partea generală, Teste–grilă, schițe, scheme, Ed. Universul Juridic, 2014
- Studii de drept penal comunitar administrativ (achiziții publice), Ed. Universul Juridic, 2014
- Acțiunea civilă în procesul penal exercitată de unitățile spitalicești, ed. a II-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM