Puscasu Voicu

Autorul are o experiență profesională bogată, atât ca judecător (începând cu anul 2010 este judecător în cadrul Secției penale a Judecătoriei Deva), cât și ca avocat (în perioada 2005-2010), fiind, totodată, și cadru didactic – lector universitar în cadrul Facultății de Drept din Universitatea de Vest din Timișoara.

Autorul a absolvit studiile de licență ale aceleiași facultăți (în anul 2004), cât și cele de masterat (anul 2006) și, respectiv, doctorat (anul 2009), iar, mai recent, cele ale programului de studii post-doctorale (2014-2015), rezultatul acestora din urmă fiind materializat în realizarea prezentei lucrări.

Monografia de față continuă eforturile anterioare ale autorului, atât de analiză a unor garanții procesuale fundamentale, dar și a reglementării de ansamblu pe care noile coduri penal și de procedură penală le propun. Astfel, autorul a elaborat anterior peste 20 de articole și studii, dar și monografii de referință pentru cunoașterea vechiului, dar mai ales a noului cadru normativ, dintre acestea din urmă amintind următoarele: Noile proceduri penale (Editura Universul Juridic, 2014), Noul Cod penal adnotat (Editura Hamangiu, 2014), Codul penal adnotat cu jurisprudenţă (Editura Mirton, 2013), Proceduri penale. Sinteze. Practică judiciară. Modele de minute, (Editura Universul Juridic, 2012) și Prezumţia de nevinovăţie, (Editura Universul Juridic, 2010).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM