Popescu Corina Florenta

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Titu Maiorescu. A continuat cu un alt Master in Dreptul informatiilor si securitatii private din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti – Facultatea de Drept.

In present isi exercita functia de Avocat definitive in cadrul Baroului Bucuresti, dar si functia de Asistent universitar – Drept international public, in cadrul Universitaii Ecologice din Bucuresti, Facultatea de Drept.

Din lista comunicarilor si lucrarilor stiintifice publicate amintim:
• „Aspecte juridice privind Fondul European pentru Refugiati” în Ecologica Universitaria, Analele Universitătii Ecologice din Bucuresti, Seria: Drept, an II, nr. 2/2010, vol. nr. 12, Ecological University Press, ProUniversitaria, Bucuresti, 2010, p.p.305-312.
• „Fundamentul cutumei” , Ecologica Universitaria, Analele Universitătii Ecologice din Bucuresti, Seria: Drept, an I, nr. 5/2009, Editura Pământul, Bucureti, 2009,p.197-216.
• „Cu privire la dreptul de azil în Uniunea Europeană”, sesiunea de comunicări stiintifice cu tema Perspectivele Dreptului Românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, din 20 noiembrie 2009 organizată în cadrul Universitătii Ecologice din Bucureti, Editura Hamangiu, Bucureti, 2010, p.p.416-423.
• „The connection between international law and european law”, Conferina Internaională„ Educatie Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoatere”, organizată în cadrul Universităii Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, 29-30 octombrie 2010, ed.a IV-a, Titu Maiorescu University Publisching House,Bucure ti,2010, p.p.196-200.
• „Contestaia privind tergiversarea procesului civil” coautor conf.univ.dr. Maria Fodor,Sesiunea de comunicări stiinifice cu tema „Noile coduri în evolutia dreptului românesc” ,Facultatea de Drept si stiinte Administrative din cadrul Universitătii Ecologice din Bucuresti, 2010, în curs de publicare,..etc

Sursa: http://www.ueb.ro/concurs/CV_CORINA_final.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM