15894607374HSAMD.png

Cod: 12493

ISBN: 978-606-39-0648-0

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 258

Disponibilitate: in stoc

Drept procesual penal. Parte generala

Autor:

Prezentul curs reprezintă un instrument de lucru pentru studenții din anul III din cadrul facultăților de drept. În cuprinsul acestuia sunt examinate cele șase titluri din partea generală a Codului de procedură penală, respectiv: Titlul I – Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale; Titlul II – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; Titlul III – Participanții în procesul penal; Titlul IV – Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii; Titlul V – Măsurile preventive și alte măsuri procesuale; Titlul VI – Acte procesuale și procedurale comune.

 

Întrucât pe rolul instanțelor de judecată s-au ridicat foarte multe excepții de neconstituționalitate față de dispozițiile procesual penale, iar Codul de procedură penală a fost supus unor frecvente intervenții legislative, la elaborarea lucrării s-a ținut seama de toate completările și modificările efectuate de legiuitor până în prezent.

 

În analiza dispozițiilor legale, autorul a arătat atât opiniile consacrate în literatura de specialitate, cât și practica judiciară a instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție) și jurisprudența Curții Constituționale a României.

 

 

Lucrarea domnului Bogdan Buneci se adresează studenților din anul III din cadrul facultăților de drept. Structurat pe șase titluri, cursul debutează cu prezentarea principiilor și limitelor aplicării legii procesual penale.

În cadrul celui de-al doilea titlu, autorul analizează acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal, arătând că acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în timp ce acțiunea civilă este alăturată acțiunii penale și are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul comis prin săvârșirea faptei care face obiectul acțiunii penale.

Cel de-al treilea titlu prezintă participanții în procesul penal așa cum sunt ei reglementați în art. 29 C. pr. pen.: organele judiciare, avocatul, părțile, subiecții procesuali principali precum și alți subiecți procesuali.

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal, reglementate în mod unitar de Codul de procedură penală în Partea generală, în cuprinsul articolelor 97-201, fac obiectul celui de-al patrulea titlu al acestei cărți.

Următorul titlu, cel de-al cincilea, este dedicat măsurilor preventive și altor măsuri procesuale. Scopul acestor măsuri „este acela de a se asigura o bună desfășurare a procesului penal, de a se asigura că suspectul sau inculpatul nu se sustrage de la urmărire penală sau de la judecată și de a se asigura că acesta nu va mai săvârși o altă faptă penală”.

Ultimul titlu al acestui curs analizează actele procesuale și procedurale comune, autorul arătând că s-ar impune o completare a dispozițiilor Codului de procedură penală în sensul includerii cererii în categoria actelor procedurale comune.

Bogdan Bucătariu

 

 

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri