[UPDATE: Ediția a XI-a - Timișoara, 21 iunie 2019] Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept – ediţia a IX-a, la Timişoara

Picture 21 iunie 2019 | 522 accesari

Update 1 februarie 2019: Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept – ediția a XI-a, la Timișoara, 21 iunie 2019

Potrivit unui anunț, Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Centrul European de Studii și Cercetări Juridice și Fundația Universității de Vest organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept – ediția a XI-a, la Timișoara, în data de 21 iunie 2019.

Scopul organizării acestui eveniment, unic în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România și din străinătate.

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la o editură juridică de prestigiu, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și să fie oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.

Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora. Organizatorii nu solicită în acest sens o dovadă formală dar vor putea contacta oricând conducătorul de doctorat pentru a cere informații referitoare la calitatea lucrării.

Calendar:

5 mai 2019: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și dovada plății taxei de participare)
19 mai 2019: Confirmarea de către organizatori a înregistrării și publicării lucrării
9 iunie 2019: Publicarea programului conferinței
21 iunie 2019: Conferința și lansarea volumului conferinței

Update 13 februarie 2018: Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept – ediția a X-a, la Timișoara, 8 iunie 2018

Potrivit unui anunț, Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept – ediția a X-a, la Timișoara, în data de 8 iunie 2018.

Scopul organizării acestui eveniment, unic în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România, precum și cei ai unor facultăți de drept prestigioase din Europa.

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul Juridic, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și să fie oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.

Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora.

Calendar:

15 aprilie 2018: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și dovada plății taxei de participare)
30 aprilie 2018: Confirmarea de către organizatori a înregistrării și publicării lucrării
31 mai 2018: Publicarea programului conferinței
8 iunie 2018: Conferința și lansarea volumului conferinței
Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept – ediția a IX-a, la Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara, organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept – ediția a IX-a, la Timișoara, în data de 9 iunie 2017.

Scopul organizării acestei manifestări, unică în România prin specificul ei și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România, precum și cei ai unor facultăți de drept de prestigiu din Europa.

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul Juridic, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și să fie oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.

Începând cu anul 2013, conferința cuprinde și o secțiune destinată studenților în drept, la care sunt invitați să participe studenții de la ciclul de licență și masterat ai Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, interesați în prezentarea rezultatelor cercetării științifice întreprinse cu ocazia elaborării lucrărilor de licență și disertație, a participării la concursuri de specialitate sau la proiecte de cercetare colective sau individuale. Cele mai bune lucrări prezentate de studenții Facultății de Drept din Timișoara vor fi selectate și publicate în revista Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Drept, suplimentul anual Revista Studenților.

Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre susținere trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat, respectiv de către coordonatorii lucrărilor de licență și disertație sau de către cadrele didactice din specialitatea corespunzătoare temei lucrării.

Data limită pentru înregistrarea la conferință este 26 martie 2017, iar termenul pentru transmiterea textului integral al lucrării, conform celor precizate în informațiile alăturate, este 23 aprilie 2017.

Fișa de participare la conferință cuprinde mai multe detalii de natură administrativă. Organizatorii adresează doritorilor rugămintea de a-și confirma participarea prin trimiterea formularului de înscriere și a dovezii de achitare a taxei de participare la adresa conference@e-uvt.ro, până la data de 26 martie 2017.

Programul orientativ

Vineri, 9 iunie 2017

9.00-9.30: Înregistrarea participanților (primirea mapelor, a programului și a volumului conferinței)
9.30-10.00: Deschiderea lucrărilor conferinței
10.00-13.00: Lucrări pe secțiuni
13.00-14.00: Prânz
14.00-18.00: Lucrări pe secțiuni
18.00-18.30: Închiderea lucrărilor conferinței

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM