Anitei Nadia-Cerasela

Picture

Educație și formare: doctor în drept, cu teza Relațiile patrimoniale dintre soți în dreptul internațional privat român, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 2007; diplomă de studii academice postuniversitare FIBAS Universitatea Al.I. Cuza, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Școala Academică de Studii Postuniversitare, FIBAS, specializarea Economie și gestiune financiar-bancară, Iași; diplomă de licență Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Sibiu.

Experiență profesională: prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați; avocat în Baroul Iași (2008).

Activitate de cercetare științifică: Activitate didactică și activitate academică: participare la un număr de 112 conferințe internaționale și naționale organizate în străinătate și în țară cu diverse comunicări științifice (1999-2022); autoare a 46 de cărți (dintre care: în calitate de unic autor 30 de cărți, coautor 15 cărți) și 23 de suporturi de curs, 205 de studii, articole științifice și recenzii publicate în reviste de prestigiu, BDI și volume ale conferințelor; keynote speaker, moderator, organizator a diverselor conferințe internaționale și naționale în țară; referent în comitetul științific la diverse conferințe internaționale și naționale organizate în țară; membră în comisiile de concursuri didactice în învățământul universitar; membră în comisiile de concurs admitere notariat (Galați) și avocatură (Iași). Organizații academice și profesionale: director științific al Colecției Juridice, Asociația Lumen; redactor-șef și recenzor al Revistei Jurnal de Studii Juridice revistă cotată BDI și cotată de CNCSIS B+; recenzor al Editurii Lumen, Iași; recenzor al revistelor: Revista Românească pentru Educație Multidimensională; Revista Postmodern Openings; Logos Universality Mentality Education Novelty; membră în comitetul de redacție la Revista Moldovenească de Drept internațional și Relații internaționale/Moldavian Journal of International Law and International Relations/Молдавский журнал международного права и международных отношений; președinte și fondator al Asociației Internaționale a Cercetătorilor în Drept/International Association of Law Researchers (AICD/IALR) (2010); director – Centrul de Cercetări Juridice și Administrative, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați (2020-2022); membru – Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice (PERGAM); evaluator – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) (2011); membră – European Association of Private International Law (EAPIL), Luxembourg (din 2021).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM