Dinu Claudiu Constantin

Picture

Lucrari publicate:

1. „Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013, ISBN 978-606-673-038-9
2. „Consideraţii cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale în lumina Noului Cod de procedură civilă” în Curierul Judiciar nr. 9/2012
3. „Aparenta neconstitutionalitate a unor dispoziţii legale din Noul Cod de procedură civilă”, în Repere actuale din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, publicată la Ed. Indaco Systems, Bucureşti 2012, împreună cu M. Dinu
4. „Unele aspecte cu privire la titlurile executorii reglementate în materia procedurilor civile speciale din noul Cod de procedură civilă” – în Revista română de executare silită nr. 1/2012
5. „Aspecte teoretice şi practice cu privire la procedura divorţului în Noul Cod de procedură civilă” în revista Română de Drept Privat nr. 2/2012
6. „Impactul noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil”, împreună cu V. M. Ciobanu si T.C. Briciu, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2012
7. „Aspecte de noutate cu privire la procedura ordonanţei de plată reglementată în Noul cod de procedură civilă”, Analele Universităţii din Bucureşti, secţiune a Drept, nr. III-2011 (iulie-septembrie)
8. „The new aspect of the judical bail in the new code of civile procedure” – articol publicat în volumul Conferinţei internaţionale „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” –ediţia a V-a, 11-12 noiembrie 2011, Ed. Universităţii Titu Maiorescu
9. „Aspecte noi privind procedurile speciale în procesul civil” – articol susţinut la Timişoara la Conferinţa naţională a noilor coduri ale României –publicat în volumul conferinţei – mai 2011 , Ed. Universul Juridic,
10. „Aspecte generale cu privire la procedurile speciale instituite de Noul Cod de procedură civilă” în volumul Conferinţei internaţionale bienale de la Timişoara, Ed. Universul Juridic, 2011, ISSN 2067-3841
11. „Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa in contextul Noului Cod de procedura civila” în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011
12. ‚Reforma sistemului judiciar. Modificările Codului de procedura civila şi a legislaţiei conexe aduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor” –în colectiv cu V.M.Ciobanu, T.Briciu, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2010
13. „Implicaţiile adoptării Legii nr. 177 din 28 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală a României în angrenajul procesului civil”, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2010
14. „Consideraţii asupra caracterului de titlu executoriu al contractului de asistenta juridica si formalităţile necesare in vederea punerii in executare silita a acestuia” în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2009
15. „Analiză comparativă între instituţia decăderii şi a perimării”- în colaborare, în revista „Proexcelsior” – anul I, nr. 1/2009, Ed. Universul Juridic, Bucureşti
16. „Opinie legală privind valorificarea drepturilor conferite de deciziile de primire în profesie neurmate de încetarea stării de incompatibilitate în termenul prevăzut de lege” – la solicitarea UNBR –pe www.unbr.ro, octombrie 2009
17. „Normele de procedură civilă în timp”, în Liber amicorum – studii juridice în onoarea prof. dr. Nicolae Popa, editura Hamangiu, Bucureşti 2009
18. „Normele de procedură civilă”, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
19. „Consideraţii cu privire la aplicarea normelor de procedură civilă generale în raport cu normele de procedură civilă speciale” – Revista română de drept privat, nr 4/2007
20. „Drept procesual civil. Culegere de speţe şi grile pentru seminarii” , în colaborare ed. C.H.Beck, Bucureşti (2008 ediţia I şi 2010 ediţia II)
21. „Codul de procedură civilă şi legile conexe” , ed. C. H. Beck, Bucureşti (2008)
22. „Implicaţii practice ca urmare a admiterii, de către Curtea Constituţionala, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 c. pr. civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006” – Revista română de drept privat nr. 3/2009
23. „Normele de procedură civilă în contextul normativ general. Evoluţie, delimitare şi specializare în raport cu normele de drept civil” – Analele Universităţii din Bucureşti - Drept nr. III-IV/2008
24. „Timpul şi norma de procedură civilă”, Revista de Drept Privat nr. 2/2010

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg