1699625402MWNJJR.png

Cod: 15369

ISBN: 978-606-39-1338-9

Editura:

Data aparitiei: 2023

Colectia:

Pagini: 520

Disponibilitate: in stoc

Organizare Judiciara – Regulamentul de ordine interioara al instanțelor judecatorești. Comentariu pe articole

Autor:

Proiectul editorial dezvoltat de autorul Cezar Filip, judecator la Curtea de Apel Bucuresti si vicepresedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania, deschide drumul pentru cercetarea stiintifica a activitatii administrative a instantelor de judecata, in contextul dispozitiilor legale si regulamentare care o reglementeaza, propunandu-si sa contribuie la o mai buna cunoastere si functionare a instantelor de judecata, transparentizarea si, de ce nu, unificarea procedurilor administrative prin asigurarea unui cadru in care fiecare participant la activitatea instantei sa cunoasca mai bine atat activitatea proprie, cat si pe cea a conducerii instantelor.

Lucrarea aduce impreuna, intr-un mod structurat si accesibil, toate prevederile legale relevante in legatura cu fiecare dispozitie a Regulamentului, oferind, totodata, explicatii si trimiteri la modul de aplicare si interpretare a dispozitiilor regulamentare in practica administrativa a instantelor.

Conținutul lucrarii

Lucrarea cuprinde comentarii pe marginea fiecarei dispozitii a Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, recent adoptat prin Hotararea CSM – Sectia pentru Judecatori nr. 3243/22.12.2022, corelate cu dispozitiile relevante din noile Legi privind organizarea judiciara (Legea nr. 204/2022), privind Consiliul Superior al Magistraturii (Legea nr. 305/2022) si Statutul Judecatorilor si Procurorilor (Legea nr. 303/2022), precum si ale actelor normative aplicabile activitatii fiecaruia dintre compartimentele instantelor de judecata (Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, Legea nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania, Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca etc.).

De asemenea, evidentiaza elementele cu caracter de noutate introduse prin noul Regulament si noile Legi ale justitiei, realizand o comparatie cu vechile dispozitii corespondente.

Cititorul va regasi, in cadrul lucrarii, explicarea modului de functionare a sistemului ECRIS, a procedurii de repartizare, a modului de calcul a punctajului de complexitate, de rezolvare a blocajelor sau dezechilibrelor in repartizarea dosarelor, modul de rezolvare din punct de vedere administrativ a diferitelor incidente aparute si explicarea detaliata a atributiilor si sarcinilor intregului personal al instantelor.

Nu in ultimul rand, lucrarea reprezinta un demers de cercetare a activitatii administrative a principalelor instante, facand peste 200 de trimiteri la continutul Hotararilor Colegiilor de Conducere emise in interpretarea sau aplicarea dispozitiilor regulamentare, coroborate cu hotarari ale Sectiilor CSM, puncte de vedere ale comisiilor CSM, Rapoarte ale Inspectiei Judiciare, practica judiciara in materie si multe alte materiale utile in configurarea tabloului organizarii judiciare, care vor surprinde cititorul in mod placut.

Puncte forte

Lucrarea „Organizare Judiciara – Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatorești. Comentariu pe articole” vine sa raspunda unei nevoi deseori exprimate de magistrați, de personalul instanțelor judecatorești, de ceilalți participanți la realizarea actului de justiție, dar și de presa de profil juridic, cu privire la necesitatea unei mai mari transparențe administrative a instanțelor judecatorești, dar și cu privire la explicarea unor detalii ce țin de organizarea interna a instanțelor, mai puțin accesibile publicului.

De asemenea, raspunde in mod detaliat intrebarii „ce au adus nou recent adoptatele Legi ale Justiției și noul Regulament de ordine interioara a instanțelor judecatorești?”, atragand atenția, in același timp, asupra posibilelor derapaje care pot surveni in desfașurarea activitații instanțelor intr-un domeniu in care pana acum nu s-a scris.

O lucrare fara precedent, care trebuie sa se afle pe masa fiecarui judecator și practician din justiție, nu numai a celor preocupați de aspectele de conducere și organizare, in care vor regasi un real ajutor pentru ințelegerea și rezolvarea situațiilor care apar zi de zi in viața instanțelor.

Publicul ținta

Lucrarea se adreseaza:

  • magistraților judecatori și procurori;
  • judecatorilor implicați in conducerea administrativa a instanțelor sau care se pregatesc in vederea participarii la concursul pentru ocuparea unor funcții de conducere;
  • grefierilor și personalului celorlalte compartimente ale instanțelor judecatorești, a caror activitate este detaliata in cuprinsul lucrarii;
  • membrilor celorlalte instituții implicate in activitatea de organizare judiciara sau formarea viitorilor magistrați sau grefieri;
  • auditorilor de justiție, cursanților SNG, dar și celor care urmeaza sa devina magistrați sau grefieri prin intermediul concursului de admitere in magistratura sau a concursului de ocupare directa a unor locuri de grefieri;
  • avocaților și celorlalți participanți la activitatea de judecata;
  • presei de profil juridic, care și-a manifestat constant dorința pentru o mai mare transparența a instanțelor;
  • reprezentantilor asociațiilor și societații civile interesați de buna funcționare a instanțelor;
  • nu in ultimul rand, justițiabililor, destinatarii finali ai intregii activitați a instanțelor de judecata.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum