1658923238XXFH7W.png

Cod: 220722

ISBN: 978-606-39-0858-3

Editura:

Data aparitiei: 2022

Colectia:

Pagini: 1204; 1016; 1208

Disponibilitate: in stoc

Tratat teoretic si practic de contencios administrativ, vol 1,2 si 3

Autor:

Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția a II-a, revizuita, modificata și completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 și actelor normative speciale interne și unionale, a Tratatului teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția 2015”, a fost elaborata in contextul mutațiilor semnificative aduse instituției contenciosului administrativ prin dispozițiile Legii nr. 212/2018, ale Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 și ale altor normative speciale din dreptul intern și dreptul unional.

Amploarea modificarilor și completarilor aduse instituției contenciosului administrativ prin aceste acte normative a impus o modificare și o revizuire substanțiala a primului volum al lucrarii editat in anul 2015 la prestigioasa editura Universul Juridic din București, astfel ca acesta face in prezent obiectul a doua volume.

Astfel, urmand structura volumului I editat in anul 2015, primul volum al prezentei lucrari este structurat in trei titluri, respectiv: Titlul I, care conține aspecte de ordin general in materia contenciosului administrativ, evoluția istorica a instituției contenciosului administrativ, precum și implicațiile Codului administrativ in materia contenciosului administrativ; Titlul II, intitulat „Recursul administrativ prealabil in contenciosul administrativ tipic și in contenciosul administrativ special, decompetența altor instanțe decat cele de contencios administrativ specializate”, realizeaza o analiza ampla și interdisciplinara a recursului administrativ in contenciosul administrativ și in contenciosul de drept comun, realizandu-se, totodata, o analiza ampla a contestației administrative fiscale reglementate de noul Cod de procedura fiscala prin raportare la recursul administrativ reglementat de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Titlul III al lucrarii analizeaza recursul jurisdicțional in contenciosul administrativ, analizandu-se aspecte de noutate și probleme controversate care vizeaza recursul jurisdicțional in materia contenciosului administrativ, in urma modificarilor legislative intervenite dupa adoptarea Legii nr. 212/2018 și a Codului administrativ, precum: actele administrative premergatoare emiterii actului administrativ și contenciosului actelor administrative premergatoare; raspunderea pentru adoptarea de acte administrative premergatoare adoptarii/emiterii actului administrativ final și raspunderea autoritaților publice pentru acte administrative nelegale; condițiile exercitarii acțiunii in contencios administrativ; obiectul acțiunii judiciare; actele administrative asimilate și contenciosul actelor administrative asimilate; regimul juridic de ordin general al jurisdicțiilor speciale administrative și al actului administrativ jurisdicțional.

Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, volumul II, ediția a II-a, revizuita, modificata și completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 și actelor normative speciale interne și unionale,  Tratatului teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția 2015”, elaborata in continuarea volumului I, cuprinde completarea Titlului III din volumul I, prin care se realizeaza o analiza ampla și interdisciplinara a jurisdicțiilor speciale administrative carora prin lege speciala le este conferit caracter administrativ‑jurisdicțional și a jurisdicțiilor speciale administrative fara caracter jurisdicțional in contextul noilor dispoziții instituite de Codul administrativ și de actele normative interne și unionale, o atenție sporita fiind acordata jurisdicției administrative disciplinare aplicabile funcționarilor publici.

Prin acest volum sunt analizate aspecte de importanța majora in contextul legislativ și social existent vizand: regimul juridic al actelor administrative exceptate de la controlul instanței de contencios administrativ și limitele controlului jurisdicțional asupra acestor acte administrative, precum și soluționarea litigiilor pe calea recursului paralel.

O analiza ampla este consacrata competenței materiale și teritoriale a instanțelor de contencios administrativ in contextul modificarilor și completarilor aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 și prin alte acte normative speciale, judecarii cererilor, soluțiilor pronunțate de catre instanțele de contencios administrativ competente și cailor de atac exercitate impotriva hotararilor pronunțate in fond de catre instanțele de contencios administrativ, prin raportare la jurisprudența și doctrina din materia contenciosului administrativ.

Ca element de noutate, volumul II al lucrarii include aspecte privitoare la contenciosul special in materia litigiilor de cadastru și carte funciara, extrase din lucrarea Cadastru și publicitate imobiliara. Contenciosul special in materia cadastrului și a carții funciare”, publicata la Editura Universul juridic, București, 2019, precum și o revizuire și o modificare substanțiala a aspectelor analizate in volumul I al lucrarii, ediția 2015, referitoare la soluționarea litigiilor din materie funciara și din materia imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist, pe calea contenciosului administrativ și a contenciosului de drept comun.

O analiza ampla este dedicata suspendarii executarii actului administrativ, precum și aspectelor referitoare la aplicabilitatea unor instituții de drept procesual civil in materia contenciosului administrativ, precum: ordonanța de plata, ordonanța președințiala, arbitrajul, medierea.

Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, volumul III, ediția a II-a, revizuita, modificata și completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 și a actelor normative speciale interne și unionale, a Tratatului teoretic și practic de contencios administrativ, volumul II, ediția 2016”, a fost elaborata in contextul mutatiilor semnificative aduse institutiei contenciosului administraiv prin dispozitiile Legii nr. 212/2018, ale Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, ale Codului de procedura fiscala si ale altor normative speciale din dreptul intern, dreptul conventional si dreptul unional.

Amploarea modificarilor si completarilor aduse institutiei contenciosului administrativ prin aceste acte normative a impus o modificare si o revizuire substantiala a volumului II al lucrarii editat in anul 2016 la prestigioasa Editura Universul Juridic din Bucuresti, astfel ca acesta face in prezent obiectul volumului III al prezentei lucrari.

Volumul III al prezentei lucrari, alaturi de celelalte doua volume ale lucrarii, reprezinta dupa adoptarea Legii nr. 554/2004 si a Codului administrativ primul tratat din literatura juridica romaneasca care trateaza in mod exhaustiv, complex si interdisciplinar, atat din punct de vedere teoretic, cat si din punct de vedere practic, cea mai complexa si controversata institutie a dreptului public, institutia contenciosului administrativ.

Astfel, la fel ca si volumul II al lucrarii, editia 2016, volumul III al prezentei lucrari, in considerarea faptului ca, prin raportare la contenciosul administrativ tipic reglementat de Legea nr. 554/2004, sunt reglementate prin acte normative speciale tipuri ale contenciosului administrativ, analizeaza atat contenciosul obiectiv si contenciosul subiectiv tipic, cat si varietatile contenciosului administrativ reglementate prin acte normative speciale, respectiv: contenciosul administrativ fiscal, prin raportare la dispozitiile Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala, fiind acordata o atentie sporita procedurii de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de catre instantele judecatoresti in materia contenciosului fiscal; contenciosul administrativ contraventional; contenciosul administrativ in materia protectiei mediului.

Valorificand doctrina si jurisprudenta romana si franceza, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg, volumul III al lucrarii analizeaza si acorda o atentie deosebita problematicii executarii atat a hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004, cat si a celor pronuntate de catre alte instante decat cele de contencios administrativ.

Prin amploarea, complexitatea si vasta documentare in elaborarea volumului III al acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referinta in dreptul romanesc, atat pentru autoritatile publice cu atributii in materie, magistrati si alti practicieni ai dreptului, cat si pentru cadrele didactice universitare si studenti.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum