Conferința națională „Data Protection – Soluții și responsabilități”, Ediția a X-a

Picture 21 septembrie 2021 | 2219 accesari

Urmare a succesului de care s-a bucurat seria de evenimente dedicată protecției datelor desfășurată în ultimii trei ani, Grupul editorial Universul Juridic și Revista Română pentru Protecţia și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP) organizează, în perioada 21-22 septembrie 2021, cea de-a X-a ediție a Conferinței naționale „Data Protection – Soluții și responsabilități”, care va avea loc în format fizic, Sala Senatului, Universitatea „Titu Maiorescu”, Clădirea Rectorat, str. Dâmbovnicului, nr. 22, et 5. Conferința se va desfășura între orele:

21 septembrie: 12.00 -17.30
22 septembrie: 9.00 -14.30

Pe parcursul a două zile, Conferința națională „Data Protection – Soluții și responsabilități” va oferi o platformă atât pentru mediul academic, juriști, specialiști și profesioniști consacrați, cu experiență în materia protecției datelor, cât și pentru reprezentanții autorității de supraveghere și operatorilor din România pentru prezentarea unor concepte, dezbatere de idei și opinii, studii și abordări juridice în domeniul reglementat de GDPR și legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.
Vor fi abordate din perspective multiple o largă paletă de subiecte referitoare la protecția datelor cu caracter personal și la modul în care aceasta se realizează în concret, aspecte de interes, strategii și măsuri de asigurare a conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care și-au dovedit eficiența în practică.

Evenimentul va fi moderat de dr. Doru Dorobanțu, lector asociat, Universitatea Politehnică din București, și va fi transmis LIVE pe Portalul Universul Juridic.

Comitetul științific al conferinței:
• Conf. univ. dr. av. Ciprian PĂUN – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
• Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU – Școala Națională de Științe Politice și Administrative;
• Conf. univ. dr. Nicolae PLOEȘTEANU – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș;
• Conf. univ. dr. Maria DUMITRU – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
• Conf. univ. dr. av. Raul-Felix HODOȘ – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Comitetul de organizare:
• Lect. asoc. dr. Doru Dorobanțu – Universitatea Politehnică din București;
• Asist. univ. drd. Silviu Dorin ȘCHIOPU - Universitatea „Transilvania” din Brașov;
Nicolae Cîrstea – Președintele Grupului Editorial Universul Juridic.

Parteneri:

•Universitatea Titu Maiorescu
• UNIQA Asigurări S.A.
• ARGO SECURITY
•Alpha Bank
•WOLTERS KLUWER România
•Tudor. Personal Tailor

Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

 Acreditare INPPI 4 puncte de pregătire profesională

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților și practicienilor în insolvență. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPI”.

PROGRAM:

21 septembrie 2021 – 12,00 -17,30

12:00 – 12:15

Cuvânt de deschidere Conferință: Prof. univ. dr Iosif R. Urs – președintele Universității ,,Titu Maiorescu” din București

Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș – decanul Facultății de Drept a Universității ,, Titu Maiorescu” din București

12: 15 – 12: 35

Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, director, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal – Jurisprudența Europeană și bunele practici europene, izvor de drept pentru o doctrină a „privacy” law

12:35 – 12:55

Ionuț SAVU – șeful Oficiului Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, Ministerul Afacerilor Interne – Legalitatea prelucrărilor: Atribuție legală și interes public, între teorie și realitate

12:55 – 13:15

Conf. univ. dr. Nicolae PLOEȘTEANU – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș, director, Centrul de Studii pentru Protecția Datelor – Aspecte controversate privind sfera materială de aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor

13:15 – 13:30

Camelia VÂLCU șiși Oana CIOFLEC, , consilieri, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

13:30 – 13:50

Bogdan MANOLEA – Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI) – Prelucrarea datelor personale pentru newsletter – între teorie și practică

13:50 – 14:00

Discuții aplicate și răspunsuri la întrebări

 PAUZĂ PRÂNZ  între orele 14.00 – 14.40

14:40 – 15.00

Marius DUMITRESCU – președinte, ASCPD, Data Management and Compliance Solutions Specialist, NeoPrivacy România – Sunt pregătite spitalele din România să implementeze directiva NIS și Regulamentul European pentru protecția datelor?

15:00 – 15:20

Daniela CIREAȘĂ – vicepreședinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), președinte, sucursala Brăila a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Impactul Regulamentului European nr. 679/2016 asupra activității operatorilor de date personale din România la 3 ani și jumătate de la punerea în aplicare

15:20 – 15:40

Asist. univ. drd. Silviu Dorin ȘCHIOPU – Universitatea „Transilvania” din Brașov – Despre legalitatea prelucrării prin consultare în cursul stării de alertă a unor date cu caracter personal de către unitățile de alimentație publică: certificatul digital al UE privind COVID

15:40 – 16:00

Bogdan PANAIT – fondator, LEXDATA, managing partner, PRESCURE, PANAIT ȘI ASOCIAȚII – Prelucrarea datelor personale în cadrul sistemului educational actual

16:00 – 16:25

dr. Ionița COCHINȚU  Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul legislației privind circulația pe drumurile publice, cu referire expresă la permisul de conducere. Repere legislative și abordări jurisprudențiale

16:25 – 17:00

Sesiune de răspunsuri la întrebări

22 septembrie 2021 – 09,00-14,30

9:00 – 9:20

Mirela POPA – DPO, UNIQA Asigurări, Alin DINU – manager Departament Conformitate, UNIQA Asigurări – Protecția datelor și industria asigurărilor

9:20 – 9:40

Adrian MĂNTOIU, Director General Wolters Kluwer România, Gabriel UNGUREANU, Director Executiv Wolters Kluwer România – Analiza avansată a jurisprudenței aferente GDPR utilizând inteligența artificială

– Argumente pentru o profesionalizare reală a responsabililor cu protecția datelor

9:40- 10:00

Lect. univ. dr. Adrian Vasile CĂMĂRĂȘAN – CIPP/E, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană – Operator vs Împuternicit: roluri în prelucrarea datelor cu caracter personal

10:00 – 10:20

Av. Maria MAXIM – director juridic și conformitate, Lidl România – Evaluarea de impact asupra protecției datelor – aspecte de ordin practic

10:20 – 10:40

Conf. univ. dr., av. Raul-Felix HODOȘ – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, redactor-șef Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal – Argumente pentru o profesionalizare reală a responsabililor cu protecția datelor

10:40 – 11:00

Conf. univ. dr. av. Maria DUMITRU-NICA – Baroul Iași, practician în insolvență – Interferențe între protecția datelor și inteligența artificială

11:00 – 11.25

Liviu BĂLTOI – Data Protection, Privacy and Cyber Security Consultant, fondator, Base64 CyberShield, membru, The Open Web Application Security Project® – OWASP – Serial Entrepreneur – Datele Biometrice. Cea mai „sigură” metodă de autentificare?

11:25 – 11:45

Av. Alexandru TEODORESCU, partner, SCA Grecu și Asociații – Relația dintre operatori și persoanele împuternicite în lumina Ghidului EDPB

11:45 – 12.05

Raul DĂNCUȚĂ, DPO la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – cadru didactic asociat Programe studii de securitate –  Abordarea protecției datelor în învățământul universitar

12:005- 12:25 PAUZĂ CAFEA

12:25 – 12.50

Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU  Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – Îmblânzirea giganților digitali – problemă globală, soluții locale

12:50 – 14:00

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Pentru mai multe detalii accesati: https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-data-protection-solutii-si-responsabilitati-editia-a-x-a/

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM