1690527315ZYFBX4.png

Cod: 14968

ISBN: 1841-604702302

Editura:

Data aparitiei: 2023

Colectia:

Pagini: 152

Disponibilitate: in stoc

Caiete de drept penal nr. 2/2023

Autor:

   Revista indexata BDI și ERIH Plus.

   Dreptul penal reprezinta o componenta esențiala a oricarui sistem juridic, cu implicații profunde in ceea ce privește calitatea actului de justiție. In același timp, in contextul frecventelor fluctuații legislative din perioada actuala, numarul problemelor carora teoreticienii și practicienii dreptului penal sunt chemați a le gasi soluții a crescut exponențial. Iar un nou forum de discuții asupra acestora nu poate fi decat binevenit. Apoi, pentru ca in orice comunitate profesionala sau științifica de prestigiu existența mai multor publicații are rolul de a stimula dezbaterea, de a incuraja exprimarea de opinii, nu de puține ori contradictorii, dar care, in final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluții.


   Cui se adreseaza revista? Prin modul in care a fost conceputa și structurata, credem ca in paginile sale se va regasi – ca autor sau cititor – orice persoana preocupata de problematica dreptului penal, indiferent de statutul sau actual – practician al dreptului, teoretician sau student.


   Ce ne propunem? In primul rand, realizarea unei publicații, cu apariție trimestriala, de un inalt nivel profesional. In paginile revistei iși vor gasi locul doar materiale originale, care abordeaza analitic, pe baza unei temeinice  documentari doctrinare și jurisprudențiale, aspecte de actualitate din teoria și practica dreptului penal roman și a celui comparat.


   In același timp, ne propunem sa contribuim la relansarea dezbaterii științifice asupra problemelor de actualitate intre principalele școli de drept penal ale țarii, dar și la racordarea doctrinei noastre la marile teme de dezbatere ale doctrinei penale europene. De aceea, in paginile revistei se vor regasi pe viitor și contribuții ale unor specialiști din principalele țari europene, traduse in limba romana.


   Nu in ultimul rand, dorim sa stimulam și implicarea tinerei generații de penaliști in discuția profesional-științifica, oferind un mijloc de valorificare a rezultatelor activitații lor profesionale.


   In incercarea de a materializa aceste propuneri, revista este structurata in urmatoarele rubrici:

 

   I. Doctrina, care va reprezenta secțiunea cea mai importanta a revistei. Dorim publicarea in aceasta rubrica doar a studiilor avand o ținuta științifica impecabila, bazate pe o temeinica documentare, argumentate corespunzator, menite sa identifice probleme și sa propuna soluții in interpretarea și aplicarea legii penale.


    II. Jurisprudența, rubrica mai restransa ca intindere, in care iși vor gasi locul hotarari judecatorești adnotate sau examene de practica judiciara. Vor fi avute in vedere doar hotarari care prezinta soluții inedite sau abordeaza probleme controversate, acordand in același timp atenție deciziilor cu impact direct in activitatea instanțelor, cum este cazul deciziilor pronunțate in recurs in interesul legii sau al deciziilor Curții Constituționale incidente in materie penala. Nu va exista insa o secțiune de jurisprudența rezumata in cadrul acestei rubrici.


   III. Recenzii, rubrica ce iși propune semnalarea apariției unor lucrari de specialitate din țara sau strainatate, insoțita de o prezentare succinta a conținutului lucrarii și de scurte considerații pe marginea acestuia.


   IV. Info, rubrica in cadrul careia ne propunem sa aducem in atenție evenimente, din țara sau din strainatate, de interes pentru teoreticienii și practicienii dreptului penal.


   Ramanem deschiși oricaror propuneri de imbunatațire a structurii și a conținutului revistei.

Caiete de drept penal nr. 2/2023 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum