1698318019CEZ5SH.png

Cod: 15140

ISBN: 2668-5698-23-01

Editura:

Data aparitiei: 2023

Colectia:

Pagini: 472

Disponibilitate: in stoc

Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2023

Autor:

Numarul 2/2023 al Revistei de Dreptul Familiei invita la lectura unor materiale de actualitate, structurate in cadrul rubricilor consacrate.

Editorialul este o superba definiție a familiei – in imaginarul și in realitatea actorului. „Familia – sau forța gravitaționala a concretului” constituie un tablou profund și sensibil al nucleului vital al vieții de familie, sub pana domnului Florin Coșuleț, conferențiar universitar dr. la Departamentul de Arta Teatrala al Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, actor și regizor la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu. „Actorul, in demersul sau profesional, acela de a ințelege caractere, destine, psihologii, tipologii, situații de viața, care mai de care mai complicate și la limita, are avantajul probarii «cu sange» a unei cazuistici vaste, pe care, odata decodata, ințeleasa și prezentata prin filtrul propriei personalitați, are avantajul, spuneam, de a aplica vieții de zi cu zi, in familia lui, rezolvari exersate cu atata truda. Teama de patologie este permanenta la orice actor serios. Insa balansul imaginar-real este instrumentul de baza al actorului. Cu acest du-te – stai – revino – stai traiește actorul zi de zi. Schimbul dintre personaj și actor este permanent. Se imprumuta și se imbogațesc unul pe altul intr-un dans al acceptarii, al suportarii, al fuzionarii permanente”.

Secțiunea Studii conține probleme, rezolvari și argumente pentru aspecte diverse. Desfacerea casatoriei genereaza un ansamblu de efecte de natura patrimoniala și nepatrimoniala, care vizeaza foștii soți și copiii comuni ai acestora, minori sau chiar majori. Cum privim divorțul? Perspectiva efectelor nepatrimoniale ale acestuia (Oana Elena Buzincu) analizeaza o parte dintre consecințele desfacerii casatoriei – in special cele de natura nepatrimoniala, dintr-o perspectiva teoretica ampla, dar fara a omite aspecte de ordin jurisprudențial.

Statutul juridic al embrionului este o chestiune care nu intrunește unanimitate nici la nivel legislativ, nici in doctrina. Studiul The legal status of the human embryo in Brazilian law (Marcos Catalan) analizeaza statutul juridic al embrionului din perspectiva sistemului de drept brazilian, prin filtrul jurisprudenței și al literaturii de specialitate.

Studiul Scurte considerații privitoare la obligația de intreținere intre foștii soți (Gabriela Cristina Frențiu) abordeaza aspecte teoretice și practice referitoare la competența soluționarii cererii de stabilire a intreținerii formulate de unul dintre soți; legea procedurala aplicabila obligației de intreținere; legea materiala aplicabila in materia obligației de intreținere; executarea hotararii straine pe teritoriul Romaniei; timbrarea cererii; condițiile stabilirii intreținerii; cuantumul intreținerii; intinderea obligației de intreținere; incetarea obligației de intreținere; data stabilirii, a modificarii, a incetarii obligației de intreținere.

Studiul Familia post-divorț. Relația parinte-copil. Perturbari, ajustari, adaptari (Carmen Oana Mihaila) analizeaza consecințele disoluției casatoriei, in raport cu adaptarea copiilor la noua situație de viața. Menționam interogațiile care primesc soluții argumentate, in contextul legaturilor copilului cu parinții divorțați: „Este copilul supus alienarii parentale controlat de parintele cu care locuiește? Este prins in mijlocul conflictului care nu mai ia sfarșit? Este copilul abuzat? Refuzul contactului nu este insa intotdeauna legat de teoria copilului aflat sub control. Ostilitatea poate sa iși aiba originile inca din timpul casatoriei, sa fie de scurta durata, sa fie generata de excesul de autoritate al unui parinte. Profesioniștii antrenați in stabilirea fenomenului de alienare (instrainare) parentala se pot astfel regasi intr-o stare de confuzie, ceea ce poate duce la unele erori de judecata, tocmai din cauza complexitații intregului ansamblu ce-l are in centru pe copil. Este foarte adevarat ca alienarea parentala, odata demonstrata, poate avea consecințe grave pentru copil, dar și pentru parinții implicați in aceasta dinamica”.

Studiul Cand divorțul devine cu adevarat un duel. Sau despre cererea reconvenționala in procesele de divorț (Ioan Ilieș Neamț) are ca premisa de discuție natura complexa a divorțului, (atat in plan substanțial, ca și in planul dreptului procesual). Astfel, „Regimul juridic special al cererii reconvenționale privind divorțul presupune o serie de ample și substanțiale derogari de la dreptul comun in materie. Printre altele, soțul parat beneficiaza de o mai mare flexibilitate sub aspectul momentului pana la care poate formula cererea reconvenționala, insa prețul acestei flexibilitați este unul mare: pierderea dreptului de a se mai adresa instanței pe cale principala și chiar, in anumite circumstanțe, a dreptului de a mai cere divorțul. Mai mult, regulile comune privind procesul civil pot sa ii impuna paratului ample și serioase restricții sub aspectul posibilitații sale efective de a sesiza instanța cu o cerere reconvenționala. In fine, in alta ordine de idei, așa cum nu poate exista decat o casatorie, tot așa nu poate exista decat un divorț, ceea ce inseamna ca, indiferent de circumstanțe, la un moment dat, pe rolul instanțelor este permisa existența unui singur dosar de divorț, iar judecata cererii principale și cererii reconvenționale cu privire la divorț este in toate cazurile unica”.

Studiul Prezumția legala de paternitate, quo vadis? (Cristina Nicolescu) pornește de la premisa ca prezumția de paternitate a reprezentat, indubitabil, unul dintre pilonii fundamentali ai reglementarilor in materia filiației, iar, pentru asigurarea stabilitații raporturilor juridice și de familie, se recurge uneori la mistificarea realitații biologice, aceste mistificari legale sau voluntare putand constitui o frana in exercitarea drepturilor copilului la identitate, la viața privata și familiala ori la libera circulație și ședere. Obiectivul studiului este de a determina daca „modalitatea exclusiv judiciara de inlaturare a prezumției de paternitate, reglementata in sistemul roman de drept, nu este cumva perimata, aceasta fiind tributara unui vechi model sociologic și legislativ, care nu mai este racordat exigențelor și dinamicii accentuate ce caracterizeaza realitațile familiale contemporane”.

Ratele neexigibile și creanțele periodice – doua problematici generatoare de confuzie și controverse in materia obligației de intreținere datorate minorului (Evelina Oprina) este un studiu care abordeaza aspecte dificile, dar frecvente, in „viața dupa divorț”. „Cu referire la creanțele periodice, in categoria carora se inscriu și cele ce au ca obiect prestații de intreținere datorate minorului, art. 871 și art. 884 C. pr. civ. reglementeaza o procedura de stabilire a unei sume globale cu care creditorul va putea participa la distribuirea sumelor realizate din urmarire. Mecanismul presupus de dispozițiile art. 871 și 884 C. pr. civ. imbraca natura juridica a unei acțiuni execuționale preventive, care, in ciuda faptului ca dreptul și interesul creditorului nu sunt actuale, are menirea de a preveni incalcarea dreptului creditorului amenințat de riscul ca bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau veniturile sale sa nu asigure plata in viitor a ratelor datorate. Sub toate perspectivele analizate, apreciem ca pentru instrumentarea procedurii de executare a creanțelor periodice nu este nevoie de o noua incuviințare a executarii silite”.

Studiul La unión de hecho afectiva en el Código de las familias de Cuba: la realidad se impuso al mito (Leonardo B. Perez Gallardo) trateaza noile dispoziții ale dreptului cubanez, in ceea ce privește alternativele la casatorie. Uniunea afectiva de facto este reglementata de noul Cod al familiei ca o instituție ce raspunde dreptului persoanei de a-și intemeia o familie in conformitate cu proiectul sau de viața. Spre deosebire de codul anterior, noul cod concepe statutul juridic al uniunii intr-un mod autonom și independent de cel dat prin casatorie.

Studiul Substituțiile fideicomisare – de la protejarea nobilimii la concilierea unor relații (Gabriel Ciprian Stegarescu) prezinta aspecte mai puțin discutate, dar de mare actualitate, in ceea ce privește implicațiile substituțiilor fideicomisare in cadrul raporturilor de familie. Totodata, analizeaza evoluția substituției fideicomisare și rolul pe care aceasta l-a avut de-a lungul secolelor in materia relațiilor de familie.

Studiul Considerații cu privire la unele situații de vulnerabilitate a majorului (Szilárd Sztranyiczki) abordeaza mijloacele eficiente, utilizate in țarile europene, in ipoteza survenirii incapacitații individului de a se ingriji de persoana sa ori de a-și administra bunurile. Indrumarea prealabila ‒ AD (advance directive) și imputernicirea permanenta ‒ CPA (continuing power of attorney) sunt analizate ca posibile soluții juridice și medicale (cu argumentele de rigoare) ce ar putea fi aplicate și in Romania.

            Secțiunea Jurisprudența CEDO este dedicata recentei hotarari Buhuceanu și alții contra Romaniei. Linii de consolidare și dileme. Definitiva la nivelul Marii Camere, hotararea pronunțata in data de 23 mai 2023 este un prilej de reflecție și, dupa caz, de reconsiderare a direcțiilor reglementarii dreptului roman. Absența cadrului legal de recunoaștere și protecție a cuplurilor de același sex, obligația pozitiva in temeiul art. 8 din Convenția europeana a drepturilor omului, aplicarea principiilor stabilite in jurisprudența anterioara, raportul dintre interesul public și interesele reclamanților, marja de apreciere ce revine statelor – toate aceste aspecte se regasesc intr-o hotarare care poate fi lecturata din perspective diverse.

            Rubrica Jurisprudența rezumata și comentata conține hotarari in materia pensiei de intreținere (rezumat) și in materia executarii silite (comentariu). Decizia nr. 221/2023 a Curții Constituționale a Romaniei are ca obiect neconstituționalitatea prevederilor art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen. și se refera la neplata, cu rea-credința, a pensiei de intreținere ce deriva din obligația civila de intreținere a parinților fața de copiii minori sau majori, dupa caz, stabilita prin convenție autentica in procedura notariala de divorț. Cea de a doua hotarare, pronunțata de Judecatoria Braila (incheierea din 12 octombrie 2022, definitiva și nepublicata) „aduce in atenție o problematica delicata in angrenajul procedurii execuționale, fundamentata pe o hotarare judecatoreasca sau pe un alt titlu executoriu, referitoare la minori, și anume refuzul minorului de a-l parasi pe debitor ori aversiunea acestuia fața de creditor, de natura a complica cursul firesc al executarii, oferindu-ne prilejul de a face cateva considerații teoretice pe marginea acestei chestiuni”.

Rubrica Restitutio aduce in actualitate un studiu valoros, publicat in revista Studii și cercetari juridice, in anul 1956: Traian R. Ionașcu – Capacitatea de exercițiu a drepturilor civile și ocrotirea sub aspect patrimonial a lipsei și a restringerii acestei capacitați, in lumina recentei legislații a R.P.R. 

Secțiunea Codex bibliografic (Bogdan Dumitru Moloman) menționeaza lucrari din domeniul dreptului familiei, publicate in țara și in strainatate, in perioada octombrie 2022-septembrie 2023.

Recenzia intocmita de doamna prof. univ. dr. Emese Florian conține o prezentare de ansamblu și, totodata, un accent necesar al problematicii actualizate, cu prilejul publicarii unei lucrari de referința in domeniul dreptului familiei (Cristina Nicolescu, Dreptul familiei, Editura Solomon, București, 2023, 620 pag.): „Ediția de fața, ce-a de-a doua, a lucrarii Dreptul familiei, autor Cristina Nicolescu, conferențiar universitar doctor in cadrul Facultații de Drept a Universitații din București, este, fara indoiala, un episod firesc din viața acestui curs universitar – cu modestie calificat astfel, caci, in realitate, prin consistența și acoperire se apropie de exigențele unui tratat universitar. Prima ediție, așteptata cu interes pe deplin rasplatit de comunitatea celor cu adevarat captivați de complexitatea fascinanta a dreptului familiei, a fost distinsa cu Premiul „Ioan Albu”, acordat de Revista de Dreptul Familiei in parteneriat cu Editura Universul Juridic, pentru cea mai buna carte publicata in materia dreptului familiei in anii 2019-2020”.

Recenzia lucrarii Eric Fongaro, Hélène Péroz, Droit international privé patrimonial de la famille (3éd., Ed. Lexisnexis, Paris, 2023, 616 pag.) evidențiaza particularitațile noii ediții, prin prisma dreptului european și a dreptului francez. Abordarea autorilor este preponderent pragmatica, iar accentele sunt destinate zonei notariatului – de altfel, lucrarea face parte din colecția Pratique notariale. In egala masura insa, conținutul informațional se adreseaza practicienilor (avocați, magistrați, persoane responsabile de gestionarea activelor internaționale ș.a.), teoreticienilor interesați de aspectele patrimoniale ale familiei transfrontaliere și studenților (in particular, studenților din cadrul programului de masterat Drept notarial). Cele șase parți ale lucrarii sunt consacrate principalelor probleme care „fac actualitatea”, pe eșichierul dreptului internațional privat patrimonial al familiei (Calina Jugastru).

Recenzia intocmita de domnul Bogdan Dumitru Moloman prezinta lucrarea doamnei Gabriela Cristina Frențiu, doctor in drept civil, judecator in cadrul Tribunalului Bistrița-Nasaud și, deopotriva, reputat doctrinar – Divorțul și procedura divorțului in teoria și practica judiciara, Editura Universul Juridic, București, 2023, 368 pag. Un examen minuțios și pertinent al dreptului european și al dreptului național privește probleme cum sunt: competența soluționarii cererii de divorț, competența in relațiile dintre statele membre și nemembre ale Uniunii Europene, recunoașterea unei hotarari de divorț pronunțate in strainatate și executarea acesteia pe teritoriul Romaniei; formele divorțului și efectele pe care acesta le produce in relațiile dintre soți, in raporturile dintre parinți și copii. „Dupa cum insași autoarea marturisește in descrierea lucrarii, aceasta se adreseaza deopotriva teoreticienilor și practicienilor dreptului, studenților ori absolvenților facultaților de drept care se pregatesc sa acceada in una dintre profesiile juridice, dar și publicului larg ce dorește informații legate de desfacerea casatoriei, de consecințele acesteia, scopul fiind acela de a supune dezbaterii diferitele aspecte de drept procesual sau material care sunt in masura sa suscite discuții și dezbateri interesante intr-o materie in continua adaptare la realitațile vieții sociale. Cu siguranța, obiectivul a fost atins”.

Rubrica Eveniment sintetizeaza manifestarile științifice internaționale relevante pentru materia dreptului familiei și titlurile onorifice conferite membrilor consiliului științific internațional al Revistei de Dreptul Familiei, in perioada ianuarie-septembrie 2023.

Dinamica relațiilor de familie, la nivel național și european, se regasește in paginile noului numar al Revistei de Dreptul Familiei. Cu gandul spre innoire și așezare legislativa, cititorii sunt invitați la momente de lectura și reflecție, pe o platforma a actualitații vieții de familie.

Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2023 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum