Popescu Romeo

Experienţă didactică:

5 octombrie 1992 – la zi: Preparator, asistent, lector şi apoi conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, la Departamentul de Drept privat, disciplinele Drept civil (Contracte), Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) şi Dreptul proprietăţii intelectuale.

• Titular al cursurilor de Drept civil (Contracte) în perioada 2001-2010, apoi din 2014 şi în prezent şi Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) din anul 2001 şi în prezent.
• Titular al cursului de Dreptul proprietăţii intelectuale din anul 2000 şi în prezent.
• Titular al cursurilor de Donaţii şi testamente din anul 2001 şi în prezent şi Contracte translative de drepturi în perioada 2004-2008, la Master „Drept privat”.
• Titular al cursului Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) la ID Începând cu anul universitar 1992-1993 am ţinut seminare în fiecare an la toate disciplinele de învăţământ enumerate mai sus.

1997 – 1999: Titular al cursului de Drept civil (Contracte speciale. Dreptul de moştenire) la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu.

1 octombrie 2003 – la zi: Membru ales al Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

7 februarie 2008-20 martie 2012 apoi din 13 ianuarie 2014 şi în prezent Prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Experienţă profesională, alta decât cea didactică:

1 sept. 1991 – 18 iun. 1992: Judecător la Judecătoria Sectorului 6 şi la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti.

1 ianuarie 1995 – la zi: Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti

1 octombrie 2000 – la zi: Consilier în proprietate industrială.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg